برگزاری اردوی متمرکز رولر اسکی استان مازندران در دیزین

اردوی متمرکز رولر اسکی استان مازندران با شرکت ۸ ورزشکار ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت در دیزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، با همت هیات اسکی استان مازندران و به منظور آماده سازی اسکی بازان رشته رولر اسکی ،توری سه مرحله ای برای ورزشکاران این رشته برنامه ریزی شده است که مرحله نخست آن، با شرکت هشت ورزشکار به مدت چهار روز از ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت در منطقه دیزین و زیر نظر محمد تقی شمشکی برگزار شد. 

تیم رولر اسکی استان مازندران که متشکل از دو بخش مبتدی و حرفه ای است خود را برای رقابتهای پیش رو آماده می کند که تیم مبتدی نیز با ترکیب ۶ ورزشکار در عباس آباد در اردو به سر می برد.

اصلاح تاکتیک و تکنیک با مانع در دستور کار قرار گرفته و ورزشکاران حرفه ای در بخش استقامت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و تمرینات مربوطه را انجام دادند.

رکوردگیری و تایم گیری نیز در سه مرحله اردو پیگیری می شود.

  • 03:02
  • 1402/02/26
  • 2323