فراخوان انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر(رده سنی ۱۰تا ۱۴سال)

فدراسیون اسکی در ارتباط با مسابقات انتخابی تیم ملی هاکی نوجوانان فراخوانی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، به منظور ارزیابی وتعیین سطح بازیکنان هاکی روی یخ برای حضور در اردوهای تیم ملی، از کلیه بازیکنان دختر رده سنی ده تا چهارده سال در این رشته دعوت می شود،روز پنج شنبه چهارم خرداد رأس ساعت ۷:۰۰صبح درمحل پیست یخ آیس باکس واقع در مجموعه ایرانمال حضور پیدا کنند.

قابل ذکر است داوطلبان می بایست یک ربع قبل از زمان مقرر در محل حاضر شوند.

  • 12:39
  • 1402/02/29
  • 1752