اطلاعیه تکمیلی کمیته آموزش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در خصوص آزمون ورودی دوره مربیگری درجه یک اسکی آلپاین

کمیته آموزش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در اطلاعیه ای تکمیلی شرایط کامل قبول شدگان آزمون ورودی دوره مربیگری درجه یک اسکی آلپاین را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،با توجه به اطلاعیه قبلی اعلام نتایج بازبینی فیلم های  معترضان آزمون مربیگری درجه یک اسکی آلپاین توسط مدرس برجسته ایتالیایی،از جمع نفرات حایز شرایط شده در بازبینی ‌طبق جلسه جمع بندی کمیته آموزش، پس از  اصلاح نحوه محاسبه آیتم دروازه و لحاظ این آیتم  شماره حرکت های ذیل  از لیست اعلام شده قبلی که در هر دو بخش بازبینی فیلم ( آیتم های اسکی کارو، داینامیک و هشت ) و آیتم دروازه واجد شرایط و به طور مستقیم در دوره حضور می یابند .

اقایان : شماره های ۲-۵-۱۱-۱۴-۲۱
بانوان:شماره۳


قابل ذکر است شماره حرکت های ذیل از لیست اعلامی که در بازبینی آیتم های اسکی کارو ، داینامیک و هشت مورد تایید قرار گرفته ولی مجددا در آیتم دروازه موفق به کسب حدنصاب نشدند قبل از برگزاری دوره میبایست در تست مجدد آیتم دروازه یا اسکی قدرتی (براساس شرایط برف)شرکت نمایند و در صورت کسب نمره قبولی در دوره حضور خواهند یافت.

اقایان:شماره های۶-۹-۱۲-۱۵

همچنین شماره حرکت های ذیل از لیست اعلامی که در بازبینی آیتم اسکی کارو مورد تایید قرار نگرفتند و در آیتم های اسکی داینامیک ، هشت و دروازه موفق به کسب حدنصاب شدند، میبایست قبل از برگزاری دوره تست مجدد اسکی کاروینگ را انجام دهند و در صورت کسب نمره قبولی در کلاس حضور خواهند یافت.

اقایان:شماره های ۳-۴-۱۰-۱۸-۱۹-۲۳-۲۴-۳۴-۳۵-۳۷-۴۱-۴۲-۴۳
بانوان:شماره های ۴-۵-۹

  • 18:34
  • 1402/03/17
  • 3340