اعلام زمان ثبت نام برای انتخابات نماینده باشگاه های فدراسیون اسکی

گزینه های واجد شرایط برای شرکت در انتخابات نماینده باشگاه های فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی می توانند از ۲۰ تا ۳۱ خرداد ماه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، به منظور برگزاری انتخابات نماینده باشگاه ها برای حضور در هیات رئیسه مجمع عمومی فدراسیون ،افراد واجد شرایط طبق اساسنامه فدراسیون می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

گفتنی است؛ این گزینه های واجد شرایط می توانند از ۲۰ تا ۳۱ خرداد ماه در ساعات اداری به دبیرخانه فدراسیون مراجعه نمایند.

مجمع عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، ۲۵ تیرماه در تهران برگزار می شود.

  • 15:52
  • 1402/03/19
  • 2188