انتصاب میر محمد میگونی به عنوان رئیس کمیته آموزش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی

طی حکمی از سوی دکتر عباس نظریان ، سید محمد میر محمد میگونی به عنوان رئیس کمیته آموزش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، طی حکمی از سوی دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون، سید محمد میرمحمد میگونی به عنوان رئیس کمیته آموزش فدراسیون منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

“با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ از تاریخ ۲۰ خرداد به عنوان رئیس کمیته آموزش فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی منصوب میشوید.

 انتظار می رود  در راستای تحقق اهداف آموزشی و دانش افزایی جامعه اسکی موارد ذیل را در امور مربوط مد نظر قرار دهید :
وضعیت سنجی و نیازسنجی مستمر آموزشی ،مربیان ،داوران ورزشکاران و مسئولین برگزاری رویدادهای اسکی فدراسیون تدوین برنامه و سرفصلهای آموزشی منسجم ،جامع توسعه محور و نیز بازنگری دوره های توسعه فنی تخصصی، تهیه تدوین و انتشار منابع جزوات و کتابچه های آموزشی مورد نیاز جامعه اسکی با بهره گیری از منابع بین المللی رشته های ورزشی مختلف اسکی ،برنامه ریزی راهبری و نظارت بر تمامی رویدادهای آموزشی در جامعه اسکی و ورزشهای زمستانی ،نظام مندسازی الکترونیکی تمامی فرآیندهای آموزشی و گزارشات عملکرد آموزشی فدراسیون با بهره گیری از درگاه و سامانه الکترونیکی فدراسیون و شفاف سازی عملیات ارتقاء آموزشی و ارزیابی عملکرد شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مختلف .. تسهیل دسترسی الکترونیکی مخاطبان به سوابق آموزشی خود ، استخراج و بایگانی دوره ای مستندات و سوابق آموزشی تمامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مختلف از سامانه الکترونیکی فدراسیون نسخه دوم یا کپی

امید است با توکل به خداوند متعال و بهره مندی از دانش و تجربه متخصصان و نیز خرد جمعی در انجام این مهم موفق و مؤید باشید.“

گفتنی است میر محمد میگونی پیش از این سرپرستی این کمیته را عهده دار بود.

  • 18:43
  • 1402/03/22
  • 3302