طی حکمی از سوی دکتر نظریان؛

محمدرضا ساوه دورودی سرپرست کمیته مسابقات شد

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، محمدرضا ساوه دورودی به عنوان سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، محمدرضا ساوه دورودی طی حکمی از سوی دکتر نظریان به عنوان سرپرست کمیته مسابقات انتخاب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:”با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ از تاریخ بیستم خرداد به عنوان سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی منصوب میشوید.

انتظار می رود با رعایت تمامی قوانین و مقررات حاکم بر برگزاری رویدادهای ملی بین المللی و داخلی نسبت به برنامه ریزی و نظارت دقیق و فراگیر و نیز مدیریت تمامی مسابقات و رویدادهای ورزشی اسکی اقدام موثر و کارآمد داشته باشید. امید است با توکل به خداوند متعال و بهره مندی از دانش و تجربه متخصصان و نیز خرد جمعی در انجام این مهم موفق و مؤید باشید.”

  • 18:44
  • 1402/03/22
  • 3549