اطلاعیه تکمیلی کمیته آموزش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در خصوص آزمون ورودی دوره مربیگری درجه یک اسنوبرد

کمیته آموزش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در اطلاعیه ای شرایط نهایی در خصوص وضعیت شرکت کنندگان در آزمون ورودی دوره مربیگری درجه یک اسنوبرد را اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، کمیته آموزش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در اطلاعیه تکمیلی در خصوص آزمون ورودی دوره مربیگری درجه یک اسنوبرد شرایط نهایی وضعیت شرکت کنندگان در این آزمون را اعلام کرد.

بر این اساس و عطف به اطلاعیه قبلی اعلام نتایج آزمون مربیگری درجه یک اسنوبرد توسط ممتحنین این کمیته، از جمع نفرات حایز شرایط طبق جلسه جمع بندی کمیته آموزش، شماره های حرکتی ذیل قبل از شروع دوره میبایست مجددا در امتحان آزمون ورودی دوره شرکت نموده و در صورت کسب نمره قبولی مجوز حضور در دوره آنها صادر خواهد شد: 

۱ - ۲ - ۳ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۲

  • 22:22
  • 1402/03/23
  • 3063