طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون؛

میرهاشمی نایب رئیس و قائم مقام کمیته صحرانوردی شد

سید مصطفی میرهاشمی طی حکمی از سوی دکتر نظریان به عنوان نایب رئیس و قائم مقام کمیته صحرانوردی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، طی حکمی از سوی دکتر نظریان رئیس فدراسیون، سید مصطفی میرهاشمی به عنوان نایب رئیس و قائم مقام کمیته صحرانوردی فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:
“انتظار دارم در راستای توسعه این رشته ورزشی و زیر بخشهای آن با توجه ویژه به اسناد بالادستی کشور بویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسناد بالادستی ورزش کشور خاصا قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان اساسنامه فدارسیونهای ورزشی اساسنامه کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک موارد ذیل را سرلوحه امور و همچنین قرار دهید:

۱ _هماهنگی اداری و سازمانی در تمامی اقدامات با رئیس کمیته و مسئولین فدراسیون
 
۲-مطالعه و آگاهی بر تمامی قوانین و مقررات بین المللی روز رشته و اطلاع رسانی به موقع به ورزشکاران، مربیان و سایر ذینفعان
 
۳-برنامه ریزی جهت توسعه و ترویج ،اخلاق ،معنویت تعهد به کشور و نظام
عدالت و شایسته سالاری برای تمامی ذینفعان در همه امور و تصمیمات متخذه از طریق فرهنگ سازی و آموزش موثر

۴-مراقبت و صیانت از حقوق تمامی ذینفعان کمیته و فدراسیون در میادین ملی و بین المللی
 
۵ -برنامه ریزی جامع و عملیاتی همراه با تدوین تقویم سالانه برنامه ها با رویکرد توسعه محور و آینده نگر به ویژه در بخشهای استعدادیابی ،آموزش همگانی و قهرمانی
 
۶-هدایت و راهبری شایسته منابع انسانی در اختیار به ویژه ورزشکاران مربیان داوران و مسئولین ذیربط

۷-نظارت و ارزیابی دقیق موثر و مستقیم بر تمامی فعالیتها برنامه ها و رویدادهای کمیته؛ بویژه موضوعات اداری و مالی

۸-حضور شایسته و موثر در مجامع بین المللی ذیربط و توسعه دیپلماسی عمومی منطبق بر عزت ملی
 ۹ -بسترسازی جهت بهره مندی از ظرفیتهای بخش خصوصی و درآمدزایی پایدار ورزش به نفع کمیته و فدراسیون

 ۱۰ -برگزاری نشستهای دوره ای با حضور اعضای کمیته و ارسال گزارش عملکرد کمیته به فدراسیون “

  • 13:59
  • 1402/06/04
  • 927