جلسه مسئولان با نفرات منتخب کاندیداتوری دریافت سهمیه سولیداریتی برگزار شد

جلسه مسئولان فدراسیون با نفرات منتخب کاندیداتوری دریافت سهمیه سولیداریتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش هاش زمستانی ، جلسه مسئولان فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی با نفرات منتخب کمیته فنی برای کاندیداتوری دریافت سهمیه سولیداریتی برگزار شد.

در این جلسه شرایط و موازین اعلامی کمیته  ملی المپیک به فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی به ورزشکاران اعلام شد.

  • 23:46
  • 1402/06/04
  • 1314