پایان کارگاه آموزش رولراسکی استان تهران

کارگاه آموزشی و استعدادیابی رولراسکی استان تهران که از تاریخ ۳۰ مرداد آغاز شده بود به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،کارگاه آموزشی و استعدادیابی رولراسکی استان تهران که از ۳۰ مرداد آغاز شده امروز ۵ شهریور به پایان رسید.

 این دوره با مربیگری آزاده کیا شمشکی در منطقه شمشک و زیر نظر کمیته رولر اسکی فدراسیون اسکی و هیات اسکی استان تهران برگزار شد.

  • 19:12
  • 1402/06/05
  • 831