اطلاعیه فدراسیون در خصوص دریافت کارت بیمه ورزشی هاکی روی یخ

فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی اطلاعیه ای در حقوق دریافت کارت بیمه ورزشی ورزشکاران رشته هاکی روی یخ صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، ورزشکاران رشته هاکی روی یخ می بایست جهت دریافت کارت بیمه ورزشی اطمینان پیدا کرده و فدراسیون اسکی و رشته هاکی روی یخ را در سامانه صدور بیمه ورزشی انتخاب کنند.

گفتنی است داشتن کارت بیمه ورزشی به نام رشته هاکی روی یخ برای حضور در تمامی برنامه های این انجمن الزامی است.

https://athlete.ifsm.ir/Login

  • 16:12
  • 1402/06/07
  • 1527