جلسه هماهنگی پیاده روی عبادی سیاسی اربعین برگزار شد

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برای پیاده روی باشکوه عبادی سیاسی اربعین برای خانواده اسکی و ورزش هاش زمستانی هفتم شهریور در محل فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، امروز هفتم شهریور جلسه برنامه ریزی برای پیاده روی عبادی سیاسی روز اربعین خانواده اسکی و ورزش های زمستانی در کنار دیگر اعضای جامعه بزرگ ورزش کشور برگزار شد.

با تمهیدات صورت گرفته فدراسیون و هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان و آقای احدی ،کمک و همکاری حاج عیسی ساوه شمشکی و آقای فتحی مقرر شد تا اعزام طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه انجام شده و بازگشت نیز طی روزهای  ۱۷،۱۸ و ۱۹ شهریور از مرزهای هوایی و زمینی صورت گیرد.

  • 01:46
  • 1402/06/08
  • 1433