انتخاب سرپرست کمیته فرهنگی فدراسیون اسکی به عنوان رئیس کمیته برنامه ریزی و تنظیم مقررات مجمع مسئولان فرهنگی فدراسیون های ورزشی

همایش سالیانه مسئولان فرهنگی فدراسیون های ورزشی با حضور معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، مجمع سالیانه مسئولان فرهنگی فدراسیون های ورزشی با حضور معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی برگزار شد و در پایان سرپرست کمیته فرهنگی فدراسیون اسکی به عنوان رئیس کمیته برنامه ریزی و تنظیم مقررات این مجمع انتخاب شد.

در همایش سالیانه مسئولان فرهنگی فدراسیون های ورزشی که به ریاست "سطوتی" مدیرکل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، انتخابات دبیرکل و چهار کمیته مجمع مسئولان فرهنگی فدراسیون های ورزشی هم برگزار شد.


بر این اساس و با توجه به رای مجمع،"علی تاجبخش" به عنوان دبیرکل مجمع مسئولان فرهنگی فدراسیون های ورزشی انتخاب شد .
"رضا احتشام" مسئول فرهنگی فدراسیون اسکی نیز با رای اعضای مجمع به عنوان رییس کمیته برنامه ریزی و تنظیم مقررات مجمع مسئولان فرهنگی فدراسیون های ورزشی انتخاب شد .
همچنین بر اساس رای اعضای مجمع ؛ "مهدی حسین قلی پور" به عنوان رییس کمیته توانمند سازی و آموزش ، "فاطمه جلالی" به عنوان مسئول کمیته تولید محتوا، امور رسانه و ساماندهی محصولات فرهنگی و "فریبا مددی" نایب رییس فدراسیون بدمینتون هم به عنوان مسئول کمیته ساماندهی فرهنگی باشگاه های ورزشی و کانون های هواداری انتخاب شدند .

انتهای پیام

  • 20:46
  • 1399/12/17
  • 13920