لغو روز پایانی مرحله دوم لیگ اسکی آلپاین

روز پایانی مرحله دوم لیگ اسکی آلپاین به دلیل شرایط نامساعد هوا لغو شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، روز سوم از مرحله دوم مسابقات لیگ اسکی آلپاین در پیست اسکی دیزین به دلیل شرایط نامساعد هوایی و با نظر هیات برگزاری مسابقات لغو شد.

مرحله نخست مسابقات لیگ آلپاین طی سه روز هفته گذشته و دو روز از مرحله دوم این مسابقات در هفته جاری برگزار شد.

انتهای پیام

  • 15:47
  • 1399/12/27
  • 10595