نتایج مسابقات بین‌المللی پارا اسکی آلپاین - پیست اسکی دیزین

مسابقات بین‌المللی پارا اسکی آلپاین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، نتایج مسابقات بین‌المللی پارا اسکی آلپاین به شرح زیر است:


نتایج روز اول

مسابقه اول مارپیچ بزرگ:
مقام اول: صادق کلهر
مقام دوم: سید احمد جعفری
مقام سوم: جواد سولقانی

مسابقه دوم مارپیچ بزرگ:
مقام اول: صادق کلهر
مقام دوم: سید احمد جعفری
مقام سوم: جواد سولقانی


نتایج روز دوم

مسابقه اول مارپیچ کوچک:
مقام اول: صادق کلهر
مقام دوم: سید احمد جعفری
مقام سوم: جواد سولقانی

مسابقه دوم مارپیچ کوچک:
مقام اول: صادق کلهر
مقام دوم: سید احمد جعفری
مقام سوم: غلامرضا پناهی

  • 20:24
  • 1399/11/17
  • 19176