برگزاری جلسه بررسی مشکلات پیست اسکی سهند

جلسه بررسی مشکلات پیست اسکی سهند به ریاست ابراهیم فیروزی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان و با حضور محمدباقر هنربر رئیس هیأت اسکی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، در این جلسه، فیروزی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان اظهار کرد: واگذاری پیست اسکی سهند به بخش خصوصی، قطعا پس از شناسایی پیمانکار متعهد و متخصص و با سپری کردن فرایند قانونی انجام خواهد گرفت تا هیأت اسکی و ورزشکاران استان و اسکی بازان سراسر کشور بتوانند از زیرساختهای پیست اسکی سهند استفاده کرده و در زمینه آموزشهای همگانی و قهرمان پروری از آن بهره برداری کنند.

در این نشست، مباحث در خصوص برون سپاری مدیریت پیست سهند به بخش خصوصی مطرح شد که در این زمینه یکی از سهامداران پیست اسکی سهند در رابطه با احداث زیر ساختهای هتلینگ و بهره برداری از این پیست اعلام آماده کرده تا پس از فراهم شدن الزامات قانونی، نسبت به تحویل این مجموعه اقداماتی صورت پذیرد.

بر اساس تعاملات شکل گرفته در این جلسه، مقرر شد جلسات رفع موانع بازگشایی پیست اسکی سهند به طور مرتب پیگیری شده و برنامه جامع برای مدیریت و نگهداری پیست اسکی سهند در سال جاری تهیه و تدوین شود.

همچنین، مقرر شد برنامه های هیأت اسکی استان تا پایان سال جاری به صورت مدون آمده شود تا امور مربوط به ورزشکاران و مربیان مدیریت شود.

 

انتهای پیام

 

  • 13:30
  • 1400/02/12
  • 13005