اطلاعیه فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در خصوص صدور کارت مربیگری لیست تایید شدگان

فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در اطلاعیه ای شرایط دریافت کارت مربیگری لیست افرادی که مدارک آنها تایید شده است را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، افرادی که طبق لیست اسامی موجود قبلا کارت مربیگری آنها توسط فدراسیون اسکیت مورد تایید قرار گرفته یا در فدراسیون اسکی معادلسازی شده بود و اقدام به درج مشخصات هویتی در سامانه ملی اسکی نموده و مدارک آنها تایید شده اند می توانند با مراجعه به سامانه ملی اسکی نسبت به صدور کارت خود اقدام کنند.

  • 21:19
  • 1402/08/10
  • 2023