به پاس سالها تلاش برای توسعه اسکی؛

عیسی ساوه شمشکی به عنوان عضو افتخاری فدراسیون جهانی انتخاب شد

هیات رئیسه فدراسیون جهانی اسکی، عیسی ساوه شمشکی را به عنوان عضو افتخاری این فدراسیون انتخاب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، در آخرین جلسه فدراسیون جهانی اسکی عیسی ساوه شمشکی به عنوان عضو افتخاری فدراسیون جهانی اسکی انتخاب شد.

هیات رئیسه فدراسیون جهانی به پاس سالها تلاش عیسی ساوه شمشکی در عرصه اسکی ایران که بیش از سه دهه ریاست فدراسیون اسکی را بر عهده داشت و در کمیته های مختلف فدراسیون جهانی عضویت داشته و هم اکنون نایب رییسی کنفدراسیون اسکی آسیا را عهده دار است، این عنوان را به وی اهدا کرد.

  • 19:25
  • 1402/08/23
  • 2075