با حکم دکتر نظریان؛

نظر مشاور فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در امور رسانه شد

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در حکمی مشاور امور رسانه ای خود را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون در حکمی پیام نظر را به عنوان مشاور امور رسانه ای این فدراسیون انتخاب کرد.

  • 09:37
  • 1402/09/01
  • 1498