طی حکمی از سوی دکتر نظریان؛

سید مجتبی صید بازرس پیست های اسکی کشور شد

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، بازرس پیست های اسکی کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون در حکمی سید مجتبی صید را به عنوان بازرس پیست های اسکی کشور منصوب کرد.

حضور دوره ای در محل پیست های اسکی و بررسی وضعیت ایمنی محیطی فضاهای برگزاری فعالیت های ورزشی اسکی، مطالعه دقیق دستورالعمل های ایمنی پیست های اسکی مصوب فدراسیون و نظارت بر عملیات پیست های اسکی طبق مواد آن دستورالعمل ها، نظارت تخصصی تجهیزات تخصصی به کار  رفته در اجرای برنامه های اسکی پیست های اسکی و پیگیری الزامات مربوطه، نظارت بر عملکرد مدارس اسکی در ابعاد آموزشی ، فرهنگی،فنی  و دیگر الزامات مربوطه، نظارت بر مسابقات و رویدادهای اسکی مصوب فدراسیون و دیگر الزامات مربوطه، ارائه مشاوره تخصصی به عوامل برگزاری رویدادهای اسکی در راستای تسهیل گیری و حمایت از اجرای برنامه های اسکی در پیست ها ، تهیه و ارائه گزارش دوره ای از عملکرد پیست های اسکی در خصوص رعایت الزامات قانونی مربوطه در طول فصل از جمله حوزه فعالیت مورد انتظار بازرس پیست های اسکی کشور است.

گفتنی است صید ریاست هیات اسکی استان البرز و ریاست کمیته اسکی چمن فدراسیون را هم عهده دار است.

  • 16:22
  • 1402/09/04
  • 2073