طی احکامی جداگانه از سوی دکتر نظریان؛

بازرسان پیست های اسکی کشور مشخص شدند

طی احکامی از سوی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، بازرسان پیست های اسکی کشور انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون در احکامی جداگانه بازرسان پیست های اسکی کشور را منصوب کرد. 

بر این اساس مرتضی ساوه شمشکی ،بیژن احمدپور، جلال ذاکری، سید جواد صید، ساسان مهدویان، موسی ساوه شمشکی ،علیداد ساوه شمشکی، جهانبخش ساوه شمشکی ، حسین کلهر(علی) ، سید مجتبی صید و قربانعلی کلهر به عنوان بازرس پیست های اسکی کشور انتخاب شدند.

  • 08:28
  • 1402/09/08
  • 1942