در راستای فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری؛

نخستین نشست هم اندیشی صاحب نظران و پژوهشگران ورزش های زمستانی برگزار می شود

فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در نظر دارد در راستای منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ورزش قوی برای ایران قوی، نشست هم اندیشی صاحب نظران و پژوهشگران ورزش های زمستانی را برگزار کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، کمیته پژوهش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی با همکاری انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه ورزش، نخستین نشست هم اندیشی صاحب نظران و پژوهشگران ورزش های زمستانی را برگزار می کند.

این نشست هم اندیشی با هدف تدوین برنامه های کاربردی در رویدادهای ورزشی زمستانی در راستای نحقق هدف ورزش قوی برای ایران قوی برگزار خواهد شد. زمان و‌مکان دقیق نشست متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین از صاحبنظران دعوت می شود تا نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت برگزاری و مدیریت هرچه بهتر این نشست با مسئولان مربوطه و روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در میان بگذارند.

  • 20:31
  • 1402/09/09
  • 1899