جلسه کمیته فرهنگی فدراسیون برگزار شد

جلسه کمیته فرهنگی فدراسیون برای بررسی مسائل فرهنگی و برنامه ریزی هرچه بهتر این کمیته در فصل پیش رو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، جلسه کمیته فرهنگی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی با حضور دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون و جناب آقای احمد فتحی سرپرست کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه در خصوص برنامه های معنوی و فرهنگی در نظر گرفته شده ، توجه به دستورالعمل های فرهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و چگونگی برنامه ریزی ، اجرا و نظارت موثر و کارآمد آن بحث و تبادل نظر شد.

توجه به مسائل فرهنگی در کنار توسعه ورزش قهرمانی و همگانی از اهم برنامه های فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی است.

  • 15:03
  • 1402/09/13
  • 2172