برگزاری جلسه مسئولان فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی با مدیر مجموعه های اسکی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مسئولان فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در جلسه ای با مدیریت مجموعه های اسکی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به همکاری و تعامل هرچه بیشتر طرفین در راستای رشد و توسعه اسکی کشور تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،جلسه مسئولان فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی با دکتر عالیشان مدیریت مجموعه های اسکی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور روز گذشته برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر نظریان رئیس فدراسیون ، مرتضی ساوه شمشکی نایب رئیس فدراسیون ، بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون ،مهرداد باباپور نایب رئیس کمیته اسکی صحرانوردی و رئیس رشته رولر اسکی برگزار شد در خصوص آخرین وضعیت آماده سازی پیست های های اسکی کشور برای فصل جدید و تداوم همکاری و تعامل فدراسیون و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در راستای رشد و توسعه اسکی کشور بحث و تبادل نظر شد.

  • 13:27
  • 1402/09/16
  • 2238