برگزاری نشست کمیته مسابقات و کمیته داوران فدراسیون و هیات اسکی استان تهران

جلسه مشترک کمیته مسابقات و کمیته داوران فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی و هیات اسکی استان تهران پنج شنبه ۱۶ آذر در شمشک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، جلسه مشترک کمیته داوران و مسابقات فدراسیون و هیات اسکی استان تهران امروز پنجشنبه ۱۶ آذر ماه در محل هتل شمشک برگزار شد.

در این جلسه در خصوص هماهنگی های مورد نیاز برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات فصل پیش رو بحث و تبادل نظر شد.

همچنین بررسی چگونگی حضور عوامل ،داوران و برنامه ریزی مسابقات در فصل پیش رو طبق تقویم مسابقات فدراسیون از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

  • 22:26
  • 1402/09/16
  • 1712