بازدید رئیس هیات اسکی استان تهران به اتفاق مدیر عامل شرکت تله کابین توچال از پیست بین المللی اسکی توچال

مرتضی ساوه شمشکی به همراه روح الله امداد از روند استاندارد سازی و همچنین شرایط محیطی و میدانی پیست اسکی توچال بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی و به نقل از هیات اسکی استان تهران روز جمعه ۱۷ آذر مرتضی ساوه شمشکی رئیس هیات اسکی استان تهران به اتفاق مهندس روح الله امداد مدیر عامل شرکت تله کابین توچال، عباس شفیعی مدیر هتل توچال و عباس الیاس رئیس مدرسه اسکی شهید اردلان ساوجی توچال از روند استاندارد سازی و همچنین شرایط محیطی و میدانی پیست طبق آیین نامه ایمنی پیست های اسکی بازدید به عمل اورده که انشاالله با بارش های آتی و شر‌وع فعالیت های ورزش های زمستانی و هم چنین اعزام و بازدید بازرسان ویژه فدراسیون اسکی وتایید نهایی نسبت به بازگشایی و بهربرداری اقدام گردد.

  • 18:02
  • 1402/09/17
  • 1870