جلسه کمیته روستایی عشایری فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی برگزاری شد

جلسه کمیته روستایی عشایری فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی امروز دوشنبه ۲۰ آذر در محل فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، جلسه کمیته روستایی عشایری فدراسیون امروز با حضور دکتر نظریان رئیس فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این کمیته در فصل گذشته بیان شد و اعضا به بیان دیدگاه های خود و اهداف کلی این کمیته پرداختند.

 دکتر نظریان نیز با اشاره به برخی اقدامات قابل توجه این کمیته از عملکرد اعضا و تلاش آنها برای عملی کردن برنامه های مدنظر قدردانی کرد.

ارائه برنامه های در نظر گرفته شده برای فصل آتی و تبادل نظر در خصوص بهره گیری هرچه بهتر از ظرفیت های موجود برای دسترسی بهتر به اهداف ترسیم شده از جمله موارد دیگر مورد تاکید در این جلسه بود.

حسین خاکباز رئیس کمیته روستایی عشایری، الهه افتخاری نایب رئیس بانوان،محمد جواد فانی، سید مهدی کمالی،فراز رغبتی،مبین موحدی و زهرا شمشکی در این جلسه حضور داشتند.

  • 16:55
  • 1402/09/20
  • 1886