با حضور نماینده نادو در ایران؛

نمونه گیری از اسکی بازان اعزامی به المپیک زمستانی جوانان انجام شد/ برگزاری جلسه مرور آخرین قوانین و مقررات وادا

جلسه نمونه گیری و مرور آخرین قوانین و مقررات وادا با حضور نمایندگان نادو ایران برای ورزشکاران اعزامی به المپیک زمستانی جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،در راستای پیگیری قوانین و مقررات وادا در ایران جلسه نمونه گیری از ورزشکاران راه یافته به المپیک زمستانی جوانان با حضور نماینده نادو در کشورمان برگزار شد.

در این جلسه نمونه گیری از سه ورزشکار رشته اسکی صحرانوردی و دو ورزشکار رشته اسکی آلپاین در محل فدراسیون انجام شد.

 در حاشیه این جلسه نماینده نادوی ایران و رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در خصوص حساسیت، اهمیت و ضرورت توجه ورزشکاران به این موضوع و آثار و تبعات اشتباهات سهوی در رابطه با مصرف برخی مکمل ها و یا داروهایی که در زمان بیماری و آسیب دیدگی از آن استفاده می کنند تذکر داده شد و به حساسیت موضوع تاکید شد.

همچنین لیست آخرین مواد ممنوعه از طرف نماینده نادو به ورزشکاران معرفی شد و ورزشکاران با ورود به سایت نادو در ایران با آخرین مواد نیروزا ،دارویی و غذایی در لیست مواد ممنوعه آشنا شدند و توصیه های لازم در خصوص تغذیه و استفاده از مکمل ها و داروهای احتمالی در مدت زمان پیش رو انجام شد.

  • 17:23
  • 1402/09/27
  • 7889