پیام تبریک فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای

فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای پیامی را صادر کرد.

۱۷ شوال روز نبرد حماسی حضرت علی (ع) در جنگ خیبر که امسال مصادف با هشتم خرداد شده، روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای است؛ ورزشی که پیشینه‌ای کهن در فرهنگ ایرانی دارد و نمایانگر پیوند جوانمردی و قدرت روحی و جسمی است.
ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی، ریشه در تفکر بزرگ ایرانی و اسلامی دارد و گود زورخانه و ورزش باستانی نماد فروتنی و تواضع ورزشکاران است که پهلوان در کنار پرورش جسم و تن، روحش را نیز از ناملایمات و صفات رذیله می‌زداید.

ورزش، مروت و صداقت همواره ریشه در جهان بینی، فرهنگ و سبک زندگی ایرانیان داشته و با تاثیرپذیری از سرشت جوانمردی امام علی(ع) و با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی به مسیر خویش ادامه داده و اکنون به عنوان میراث اصیل ایرانی در جهان مطرح است.

شالوده زورخانه و ملزوماتش نه فقط جایگاه بالا بردن توانمندی جسم که کلاس درس اخلاق نیز بوده و از همین روست که رودکی پدر شعر فارسی، فضایل انسان واقعی و وارسته را این گونه بیان می‌کند:

گر بر سر نفس خود امیری مردی
گـر بر دگری خرده نگیری مردی
مـردی نبـود فتـاده را پــای زدن
گـر دسـت فتـاده گیـری مـردی

  • 23:43
  • 1400/03/08
  • 3397