انتصاب سید عبدی افتخاری به عنوان عضو جدید هیأت رئیسه فدراسیون

عضو جدید هیأت رئیسه فدراسيون اسکی و ورزشهای زمستانی منصوب شد.

به گزارش گزارش روابط عمومی فدراسيون اسکی و ورزشهای زمستانی، با حکمی از سوی دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی و تائید وزارت ورزش و جوانان، سید عبدی افتخاری به عنوان‌ عضو جدید هیأت رئیسه فدراسيون منصوب شد.

سید عبدی افتخاری رئیس اسبق فدراسيون اسکی بوده و هم اکنون عضو هیأت اجرايی کميته ملی المپیک است‌. وی سابقه مدیرکلی ورزش و جوانان‌ در استان‌های کهگیلویه بويراحمد و استان همدان را نیز در سوابق خود دارد.

انتهای پیام 

  • 08:22
  • 1400/03/25
  • 2877