رییس کمیته خیرین ورزشیار فدراسیون اسکی منصوب شد

رئیس فدراسیون اسکی رییس کمیته خیرین ورزشیار این فدراسیون را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی، طی حکمی از سوی دکتر عباس نظریان، رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی سید رضا  ابوالقاسمی به عنوان رییس کمیته خیرین ورزشیار  این فدراسیون منصوب شد.

  • 16:11
  • 1400/09/20
  • 1772