جلسه مسئولان دفتر استعدادیابی و آموزش وزارت ورزش با کمیته های مربوطه در فدراسیون

کارشناسان دفتر استعدادیابی و آموزش وزارت ورزش و جوانان امروز ۲۳ اسفند به جهت ارزشیابی و بررسی عملکرد کمیته های آموزش و استعدادیابی به فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی آمدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، کارشناسان دفتر استعدادیابی و آموزش وزارت ورزش و جوانان امروز ۲۳ اسفند به جهت ارزشیابی و بررسی عملکرد کمیته های آموزش و استعدادیابی به فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی آمدند.

در این جلسه آقای علی رحمانیان و خانم زمانی عملکرد استعدادیابی سال ۱۴۰۰ فدراسیون را مورد بررسی قرار دادند و برنامه ها برای سال ۱۴۰۱ ارائه شد و خانم افضلی از کارشناسان دفتر استعدادیابی در بخش پایه و آموزش عملکرد نیز عملکرد کمیته آموزش را مورد بررسی قرار دادند و گزارش دوره های مربیگری، داوری ، وبینارها و دوره های دانش افزایی و برنامه های سال ۱۴۰۱ ارائه و راهکارهای لازم برای سال ۱۴۰۱ نیز از سوی مسئولان بیان شد.

  • 13:02
  • 1400/12/23
  • 5619