اطلاعیه کمیته آموزش در خصوص بازبینی آزمون سه به ۲ آلپاین

باتوجه به درخواست بازبینی از شرکت کنندگان در کلاس آزمون ۳ به ۲ آلپاین، بررسی بازبینی فیلم ها انجام و حتی به صورت رندم برای افرادی که نیاز به بازبینی نداشتند نیز در محل فدراسیون با حضور بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون، رییس کمیته آموزش و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، باتوجه به درخواست بازبینی از شرکت کنندگان در کلاس آزمون ۳ به ۲ آلپاین که در روز ۱۵ اسفند ماه برگزار شد، در تاریخ 23 اسفند ماه بررسی بازبینی فیلم ها انجام و حتی به صورت رندم برای افرادی که نیاز به بازبینی نداشتند نیز در محل فدراسیون با حضور بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون، رییس کمیته آموزش و کارشناسان مربوطه برگزار شد.
پس از بررسی فیلم ها و بازبینی که حدود۴ ساعت انجام شد؛ با وجود بررسی های انجام شده شماره حرکت های ذیل اجازه ورود در کلاس مربیگری درجه ۲ آلپاین که از تاریخ ۶ تا ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۱برگزار می گردد مجاز به شرکت در این دوره می باشند.


در درخواست بازبینی شماره های حرکت ذیل ۶۴،۴۹،۳۱،۸۵،۶۶،۲۷،۵۲،۵۳،۲۰،۱۲۱،۱۲۲و ۱۱۷ قبول شدند.

 

*به اطلاع مربیانی که در کلاس ارتقا سه به دو آلپاین در روز ۱۵ اسفند شرکت کردند و موفق شدند در کلاس درجه دو شرکت کنند می رساند این کلاس از ۶ تا ۱۲ فروردین به مدت یک هفته برگزار می شود.

مکان برگزاری کلاس تا پایان هفته جاری از طریق کمیته آموزش به اطلاع متقاضیان میرسد.

متقاضیان می بایست مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان به حساب فدراسیون اسکی ۰۱۰۶۵۰۹۸۴۷۰۰۸ بانک ملی پرداخت کنند . با توجه به روزهای پایانی سال و مشکلات احتمالی قطعی سامانه متقاضیان می توانند واریز خارج از سامانه داشته باشند و فیش واریزی خود را با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره حرکت قبولی خود به رئیس کمیته آموزش فدراسیون اسکی(مرتضی ساوه شمشکی) اعلام کنند.

  • 12:05
  • 1400/12/28
  • 5430