به میزبانی پیست اسکی دیزین؛ مسابقات اسکی کوهستان برگزار شد

مسابقات اسکی کوهستان ۱۸ و ۱۹ فروردین ماه در رشته های اسپرینت (سرعت) و ایندیویژوال (انفرادی ترکیبی) در پیست اسکی دیزین متر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، مسابقات اسکی کوهستان  ۱۸ و ۱۹ فروردین ماه در رشته های اسپرینت (سرعت) و ایندیویژوال (انفرادی ترکیبی) در پیست اسکی دیزین با ارتفاع تقریبی ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ متر برگزار شد و نتایج آن به شرح ذیل اعلام شد.


رشته اسپرینت

بزرگسالان (آقایان )
۱. سید ستار صید
۲. محسن ساوه یی
۳. حسین کلهر

بزرگسالان (بانوان )
    ۱.زهره افقی
    ۲.ساحل تیر
    ۳.مرضیه بها

جوانان (آقایان )
۱.علی کلهر
۲.محمد اسماعیل صید


جوانان (بانوان )
۱. ماریا جعفری
۲. نازنین مقدید
۳.فاطمه سادات صید


گفتنی است در رشته اسپرینت علی کلهر در مجموع مسابقات مردان با توجه به گروه سنی خود که جوانان است در مجموع جوانان و بزرگسالان موفق شد مقام دوم را کسب کرده است


رشته ایندیویژوال


بزرگسالان (آقایان )

۱. سید ستار صید
۲. احمد جعفری
۳. علیرضا مقدید

بزرگسالان (بانوان )
    ۱.زهره افقی
    ۲.مرضیه بها
۳.مهناز حیدری

جوانان (آقایان )
۱. محمد اسماعیل صید
۲. علی کلهر

جوانان (بانوان)

۱.نازنین مقدید
۲.فاطمه سادات صید
۳.ماریا جعفری

گفتنی است در رشته ایندیویژوال محمد اسماعیل صید که در رده جوانان می باشد در مجموع جوانان و بزرگسالان موفق به کسب مقام دوم شد.

قابل ذکر است نازنین مقدید هم با وجود اینکه در رده سنی جوانان است در مجموع جوانان و بزرگسالان به رتبه سومی دست پیدا کرد.

  • 15:50
  • 1401/01/22
  • 8920