برگزاری جلسه بررسی و تصویب آیین نامه انضباطی

جلسه بررسی و تصویب آیین نامه انضباطی جهت تشکیل کمیته انضباطی امروز با حضور علیرضا باقری نماینده دفتر امور مشترک فدراسیون ها ، مسعود صباغی نماینده بازرسی وزارت ورزش و جوانان ، دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، بهرام ساوه شمشکی دبیر و فاطمه کیادربندسری نایب رئیس بانوان و مصطفی اصلانی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، جلسه بررسی و تصویب آیین نامه انضباطی جهت تشکیل کمیته انضباطی دوشنبه 26 اردیبهشت با حضور علیرضا باقری نماینده دفتر امور مشترک فدراسیون ها ، مسعود صباغی نماینده بازرسی وزارت ورزش و جوانان، دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، بهرام ساوه شمشکی دبیر و فاطمه کیادربندسری نایب رئیس بانوان و مصطفی اصلانی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون برگزار شد.

  • 11:45
  • 1401/02/27
  • 2058