جلسه کمیته فنی رول اسکی برگزار شد

جلسه کمیته فنی رول اسکی با حضور مسئولان فدراسیون برگزار و تصمیمات مرتبط با تمرینات و برنامه ریزی در رشته رول اسکی اتخاذ شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، جلسه کمیته فنی رول اسکی، روز دوشنبه 26 اردیبهشت با حضور مسئولان فدراسیون برگزار و تصمیمات مرتبط با تمرینات و برنامه ریزی در رشته رول اسکی اتخاذ شد.

در این جلسه دکتر عباس نظریان رئیس، بهرام ساوه شمشکی دبیر و فاطمه کیادربندسری نایب رئیس بانوان فدراسیون ، موسی ساوه شمشکی، صادق کلهر، محمد میگونی، کاظم کاویان، محمدتقی شمشکی، احمد کاویان، علیداد ساوه شمشکی و مصطفی میرهاشمی حضور داشتند.

در این جلسه تصمیم گیری شد که تمرینات رول اسکی به شکل استانی برگزار شود. رایزنی جهت مربی خارجی، تهیه رول اسکی در استانها ، اقدام برای تولید داخلی تجهیزات و موکول شدن تصمیم گیری در خصوص اعزام پس از تعیین رئیس کمیته مربوطه از جمله موارد م