بازدید رییس هیات اسکی استان تهران از پیست اسکی سیبلند

رییس هیات اسکی استان تهران، روز گذشته خرداد به همراه رییس کمیته فنی دستگاه ها و ایمنی تجهیزات فدراسیون اسکی، از پیست اسکی سیبلند بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، رییس هیات اسکی استان تهران، روز گذشته دوم خرداد به همراه رییس کمیته فنی دستگاهها و ایمنی تجهیزات فدراسیون اسکی، از پیست اسکی سیبلند بازدید به عمل آورد.

این دو مسئول با تجربه اسکی کشور ضمن بازدید از اقدامات انجام شده و برنامه های توسعه ای پیست سیبلند ، از توسعه ورزش اسکی در این منطقه ابراز خرسندی کرده و کیفیت امور انجام شده و خدمات رسانی در حوزه گردشگری - ورزشی را بسیار مطلوب گزارش کردند و به تجهیز پیست به ماشین آلات مدرن اعم از برفساز و پیستکوب برای ارتقا و طولانی شدن" کیفیت برف و پیست اسکی"  تاکید کردند.

  • 18:25
  • 1401/03/03
  • 7897