برگزاری جلسه کمیته محیط زیست و گردشگری با حضور دکتر نظریان

جلسه کمیته محیط زیست و گردشگری فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی با حضور دکتر عباس نظریان رییس فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، جلسه کمیته محیط زیست و گردشگری فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی با حضور دکتر عباس نظریان رییس فدراسیون برگزار شد.

دکتر عباس نظریان، پیام نظر، محسن کمائی، مرتضی نظر، مصطفی سروری، طاهر حسن بیگی و محمد وهمیان در این جلسه حضور داشتند.

در پایان این جلسه پیام نظر که سرپرستی کمیته محیط زیست و گردشگری را بر عهده داشت حکم ریاست این کمیته را از رئیس فدراسیون دریافت کرد.

  • 18:38
  • 1401/03/03
  • 4795