جلسه توسعه اسکی موگول با حضور رئیس فدراسیون اسکی در کمیته ملی المیپک برگزار شد

جلسه ایجاد و توسعه رشته موگول، دیروز با حضور رئیس فدراسیون اسکی و به میزبانی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، جلسه ایجاد و توسعه رشته موگول، دیروز با حضور رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی و مسئولان کمیته فری استایل فدراسیون و آقای جیرو میاموتو متخصص ژاپنی برای توسعه این رشته در کشورمان به میزبانی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

 ایجاد زیرساخت مورد نظر برای فعالیت در رشته المپیکی موگول برای تمرینات تابستان و استخرهای پرش در آب از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود چرا که پرش های رشته موگول در زمستان منوط به تمرین مناسب در تابستان است.

قرار است تا رایزنی های مورد نظر برای ایجاد این زیرساخت ها با کمک وزارت ورزش جوانان، کمیته ملی المپیک و شهرداری ها فراهم شود تا فعالیت در این رشته المپیکی و مدال آور بیش از پیش پررنگ شود.

  • 15:51
  • 1401/03/04
  • 8870