برگزاری کنگره فدراسیون جهانی اسکی با حضور رئیس و دبیر فدراسیون

کنگره فدراسیون جهانی اسکی در شهر میلان ایتالیا با حضور دکتر عباس نظریان رییس و بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی کشورمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، کنگره فدراسیون جهانی اسکی در شهر میلان ایتالیا با حضور دکتر عباس نظریان رییس و بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی کشورمان برگزار شد.

در این کنگره که با حضور نمایندگان فدراسیون های عضو اسکی از سراسر جهان برگزار شد تصمیمات مهمی اتخاذ شد:

۱- یوهان الیاش برای یک دوره چهار ساله دیگر به عنوان رئیس فدراسیون جهانی اسکی انتخاب شد و اعضای هیات رییسه نیز در این جلسه مشخص شدند.

۲-میزبانی مسابقات قهرمانی جهان اسکی روی چمن در سال ۲۰۲۳ به ایران رسید . این رقابتها معتبرترین مسابقات این رشته به حساب می آید و هر دو سال یکبار برگزار می شود. دو کشور ایران و ایتالیا درخواست میزبانی خود را برای این رقابتها ارائه داده بودند.

۳-نام فدراسیون جهانی اسکی به فدراسیون جهانی “اسکی و اسنوبرد” تغییر پیدا کرد.

۴-بودجه مالی و کمک های مالی فدراسیون جهانی اسکی به فدراسیون های عضو در این جلسه به تصویب رسید.

  • 16:30
  • 1401/03/07
  • 7479