شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های اسکی همدان سال 1400

شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های اسکی همدان سال 1400 منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های اسکی استان همدان سال 1400، آماده و منتشر شده که نسخه pdf آن، در ادامه قابل مشاهده است.

  • 00:07
  • 1401/03/08
  • 12145