شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های اسکی استان مرکزی سال 1400

شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های اسکی استان مرکزی سال 1400 منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های اسکی استان مرکزی سال 1400، آماده و منتشر شده که نسخه pdf آن، در ادامه قابل مشاهده است.

  • 14:31
  • 1401/03/11
  • 12852