حضور رئیس و نایب رئیس فدراسیون اسکی در مراسم سوم مرحوم محمود عزیزی مرادحاصلی برای عرض تسلیت به بازماندگان

رئیس و نایب رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی برای عرض تسلیت به بازماندگان مرحوم محمود عزیزی مرادحاصلی، در مراسم سوم آن مرحوم حضور یافتند.

دکتر عباس نظریان رئیس و مرتضی ساوه شمشکی نایب رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی دیروز با حضور در مراسم سوم و هفتم مرحوم «عزیزی مراد حاصلی» به بازماندگان محترم ایشان تسلیت گفته و برای آن مرحوم طلب آمرزش و مغفرت کردند.

مرحوم عزیزی مراد حاصلی ازدست اندرکاران قدیمی رشته اسکی بودند. فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی درگذشت ایشان را به خانواده محترمشان و جامعه اسکی تسلیت گفته و آرزوی آمرزش و غفران الهی برای آن مرحوم و صبر جمیل الهی برای بازماندگان محترم آن مرحوم دارد.

  • 10:33
  • 1401/03/24
  • 6291