جلسه تدوین برنامه راهبردی اسکی بانوان برگزار شد

جلسه تدوین برنامه راهبردی اسکی بانوان، در محل فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، جلسه تدوین برنامه راهبردی اسکی بانوان ظهر روز گذشته در محل فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی برگزار شد.

در این جلسه در مورد نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های ورزش اسکی بانوان بحث و تبادل نظر شد.

دکتر نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، مرتضی ساوه شمشکی نایب رئیس فدراسیون ،  بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون ،فاطمه کیادربندسری نایب رئیس بانوان فدراسیون ، بهاره خیرخواه کارشناس خبره بانوان ، ثمین داوری سرمربی تیم ملی اسکی چمن بانوان، مریم حق بین مربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان، دکتر نجف آقایی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، دکتر مریم مختاری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)،نازنین نظری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س) در این جلسه حضور داشتند.

  • 10:04
  • 1401/05/12
  • 4093