بازدید کارشناسان شبکه ورزش سیما از پیست چمن دیزین محل برگزاری جام جهانی اسکی چمن جهت پوشش خبری هرچه بهتر مسابقات

اعضای ستاد برگزاری و دست اندرکاران و کارشناسان شبکه ورزش سیما از محل برگزاری رقابت های جام جهانی اسکی چمن در دیزین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، اعضای ستاد برگزاری و دست اندرکاران و کارشناسان شبکه ورزش سیما از محل برگزاری رقابتهای جام جهانی اسکی چمن در دیزین بازدید بعمل آوردند تا پوشش خبری مطلوب و پخش این مسابقات از شبکه ورزش سیما با بهترین شرایط ممکن صورت گیرد.

جام جهانی اسکی روی چمن سوم و چهارم شهریور ماه به میزبانی پیست بین المللی اسکی دیزین برگزار می شود.

  • 12:49
  • 1401/05/27
  • 10296