تصویب تقویم مسابقات بین المللی فصل اسکی ۱۴۰۱

تقویم مسابقات بین المللی فصل اسکی ۱۴۰۱ فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در کمیته فنی تصویب شد تا در فدراسیون جهانی ثبت شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، شنبه 29 مرداد جلسه ای با حضور اعضای کمیته فنی در محل فدراسیون برگزار شد و تقویم رشته های آلپاین، اسنوبرد و صحرانوردی جهت ثبت در فدراسیون جهانی مشخص شد و به تصویب رسید.

مسابقات بین المللی فصل اسکی

در این جلسه دکتر عباس نظریان رییس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،مرتضی ساوه شمشکی نایب رییس فدراسیون ،موسی ساوه شمشکی رییس کمیته فنی ،فاطمه کیادربند سری نایب رییس بانوان فدراسیون ،بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون ،محمد تقی شمشکی سرپرست کمیته صحرا نوردی ،مصطفی میر هاشمی مدیر فنی تیم ملی صحرا نوردی ،باقر کلهر سرمربی تیم ملی آلپاین و سید مرتضی صید سرمربی تیم ملی اسنوبرد حضور داشتند.

  • 10:18
  • 1401/05/30
  • 3403