طی حکمی از سوی دکتر نظریان؛

رییس کمیته استیناف فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، دکتر محمد صالحی به عنوان رئیس کمیته استیناف این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، طی حکمی از سوی دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، دکتر محمد صالحی به عنوان رئیس کمیته استیناف این فدراسیون منصوب شد. 

محمد صالحی دارای دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه است که سابقه حضور به عنوان قاضی شورا حل اختلاف دادگستری استان تهران، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ،عضو رسمی و ثابت نشست های قضایی دادگستری استان تهران را در کارنامه کاری خود دارد.

  • 00:31
  • 1401/07/01
  • 5001