اتفاق ویژه برای اسکی ایران / راه یابی اولین بانوی ملی پوش اسکی ایران به مانش دوم مسابقات قهرمانی جهان مارپیچ بزرگ

اولین بانوی ملی پوش اسکی ایران به مانش دوم مسابقات قهرمانی جهان در رشته مارپیچ بزرگ راه یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، عاطفه احمدی امروز اتفاق ویژه ای را برای اسکی ایران رقم زد. احمدی به عنوان اولین بانوی ملی پوش اسکی آلپاین ایران موفق شد به مانش دوم مسابقات مارپیچ بزرگ قهرمانی جهان راه یابد.

در پایان مسابقات مارپیچ بزرگ قهرمانی جهان، عاطفه احمدی بانوی ملی‌پوش ایران در جایگاه چهل و ششم قرار گرفت. او در پایان این زمان ۳ دقیقه و ۱۰  ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه را ثبت کرد.

انتهای پیام

  • 19:40
  • 1399/11/30
  • 15453