جلسه کمیته فنی اسکی صحرانوردی برگزار شد/ مشخص شدن اعضای تیم ملی در فصل اسکی پیش رو

جلسه کمیته فنی رشته اسکی صحرانوردی، با حضور اعضای این کمیته در محل فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی برگزار شد.

جلسه کمیته فنی رشته اسکی صحرانوردی دوشنبه 25 مهر با حضور دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون، بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون، فاطمه کیادربندسری نایب رئیس بانوان، مرتضی ساوه شمشکی نایب رئیس مردان، موسی ساوه شمشکی رییس کمیته فنی، صادق کلهر کارشناس خبره مردان ، بهاره خیرخواه کارشناس خبره بانوان، مصطفی میرهاشمی مدیر فنی اسکی صحرانوردی، محمد کاظم کاویان دبیر کمیته اسکی صحرانوردی، احمد کاویان مربی تیم جوانان، محمد تقی شمشکی سرپرست کمیته اسکی صحرانوردی برگزار شد.

 در پایان این جلسه اعضای تیم ملی اسکی صحرانوردی جهت آغاز اردوها پس از بازگشایی پیست های اسکی مشخص شدند.

  • 19:18
  • 1401/07/27
  • 7699