بازدید مسئولان فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی از نمایشگاه پوشش تیم های ملی بانوان و حجاب اداری

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی امروز از نمایشگاه پوشش تیم های ملی بانوان و حجاب اداری دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ، فاطمه کیادربندسری نایب رییس بانوان فدراسیون و گلناز ساوجی از نمایشگاه پوشش تیم های ملی بانوان و نمایشگاه پوشش و حجاب اداری بازدید کردند.

  • 18:54
  • 1401/08/09
  • 2356